HJEM

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

Søndags møte

Bønnemøte til onsdag fra kl 18:00-19:00.


Søndag 16.mai, kl 17:00

taler Filip Nygård og

sang av Karina Dahlberg. 


https://www.youtube.com/user/filabirk


VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.