HJEM

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Onsdag kl 18:00 - 19:00.


Fredag 5.aug kl 19:00

Lørdag 6.aug kl 19:00

Søndag 7.aug kl 11:00 og 17:00


Møte med Lars Johannes Karlsen og Nils Petter Karlsen.

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390.

Bønnemøte

Søndags møte

September blir en bønnens måned, da blir søndagsmøte bytte ut med bønnemøte, i tillegg er det de vanlige bønnemøtene på onsdag.


Bønnemøtene varer fra kl 18:00 - 19:00 både onsdag og søndag, ikke cafe etter bønnemøte på søndagen.


Søndagen blir fokuset på bønn for menigheten og bygda.