HJEM

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

        Bønnemøte til onsdag fra kl 18-19.


Søndag 16.januar, kl 17:00 møte,

Filip Nygård, Kathrine Tønnessen og Gunnar Jeppestøl taler.

Karina Nygård synger.


Bønn før møte kl 16:30.


Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

Søndags møte


Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.