HJEM

VELKOMMEN TIL

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Trykk F5 for å oppdatere siden!

Møte og bønnemøter 

Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Du bør vita nøye korleis sauene dine ser ut. Syt vel for buskapen din!

Ord 27:23

Men då Jesus høyrde det, sa han: Det er ikkje dei friske som treng lækjar, men dei som har vondt.

Matt 9:12

unsplash