HJEM

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Bønnemøte onsdager kl 18-19


Søndag 29.mai møte kl 17:00,

Jan Inge Skeie taler. 


Bønn før møte kl 16:30.


Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390.

Bønnemøte

Søndags møte