HJEM

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

        Bønnemøte til onsdag fra kl 18-19.


Søndag 24.oktober, kl 17:00 møte på Filadelfia.

Bønn før møte kl 16:30.


Jan Inge Skeie taler, Per Kjetil H. Tønnesen synger og spiller.

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

Søndags møte


Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.