HJEM

Søndags møte

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

OBS! Ikke bønnemøte til onsdag, men

bønnemøte er på søndag fra kl 18:00.


Søndag 20.juni møte kl 19:00,

Gunnar Jeppestøl taler. 

Per Kjetil H. Tønnesen synger.


Bønnemøte kl 18:00. 

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.