HJEM

Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

Søndags møte

Bønnemøte fra kl 18:00 - 19:00 på onsdag.

Søndag 24.jan taler Gunnar Jeppestøl og sang av Per Kjetil  Tønnessen.


Det kan være 10 stk i møtesalen og

10 stk nede i kafeen. 


Påmelding til møte: pastor@filabirk.no


https://www.youtube.com/user/filabirk

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.