HJEM

VELKOMMEN TIL

Filadelfia

Bønnemøte til onsdag fra kl 18:00.


Søndag 19.september, kl 17:00 møte på Filadelfia.

Katrine Tønnessen taler og Margrethe Mjølhus synger og spiller.


Filadelfia Birkeland er en pinsemenighet.

Vi har kontortid på Filadelfia hver onsdag fra kl. 14:00 til 16:00. 

Pastor Jan Inge Skeie har tlf 458 00 390, og pastor Gunnar Jeppestøl har tlf 413 04 337.

Bønnemøte

Søndags møte

Strikkecafeen starter opp igjen mandag 20.september.

Vi forholder oss til retningslinjer som er gitt fra regjeringen.